TURA-Terv Mérnökiroda Kft.
1145 Budapest, Gyarmat u. 30.
36-1-300 9162

Tevékenységek

Úttervezés

 • autópályák, autóutak
 • kül, - és belterületi közutak
 • forgalmi csomópontok
 • forgalomtechnika
 • forgalmi kiszolgáló létesítmények

Vízépítés, vízi közművek

 • vízellátás, csatornázás
 • csapadékvíz-elvezetés
 • vízjogi létesítési engedélyezési tervek készítése

Vasutak tervezése, vasútüzem
Műtárgy tervezés
Környezetvédelem
Geodézia

 • földmérői tevékenység
 • területrendezés
 • területigénybevételi tervek, művelésiág-változási tervek készítése

Közmű tervezés

 • közmű tanulmány készítése, egyeztetés a közműszolgáltatókkal, nyilatkozatok beszerzése
 • közműkiváltások tervezése
 • elektromos közművek tervezése

Egyéb

 • tervellenőrzés
 • építési engedély beszerzése
 • költség-haszon elemzés
 • költségbecslés
 • tender

Fontosabb referenciák